Tehokkaat ratkaisut asiakkaiden kuunteluun!

LangWitty Analyzer ja LangWitty Collector tarjoavat tehokkaan yhdistelmän, jolla syvennät hetkessä asiakasymmärrystä. Tiedät mitä tuotteista ja palveluistasi puhutaan ja osaat suunnata kehityshankeesi juuri oikeille osa-alueille.

LangWitty Analyzer

LangWitty Analyzerin avulla saat automaattisesti tuotettua tietoa siitä, mitä aiheita asiakkaasi käsittelevät palautteissaan ja minkälaisia mielipiteitä he esittävät. Asiakkaiden ongelmalliseksi kokemien toiminnan osa-alueiden ja heidän esittämiensä parannusehdotusten tunnistaminen auttaa kehittämään yrityksesi asiakaspalvelua ja tuotteita entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. LangWitty Analyzerin avulla voit analysoida sekä yrityksesi asiakkailtaan keräämää asiakaspalauteaineistoa tai sosiaalisesta mediasta kerättyjä viestejä.

Teknologiamme mahdollistaa sekä asiakkaiden esittämien mielipiteiden että keskusteluaiheiden tunnistamisen teksteistä. Sen lisäksi että asiakkaiden palautteet ja kommentit voidaan jakaa positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin, mielipiteistä voidaan tunnistaa niiden vahvuus. Mielipideanalyysin lisäksi järjestelmä tunnistaa teksteissä käsitellyt aiheet (esimerkiksi asiakaspalvelu, tuotteet ja palvelut, hinnat jne). Aiheiden tunnistus räätälöidään aina asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan ja se on muokattavissa muuttuvien tarpeidesi mukaan.

LangWitty Collector

LangWitty Collector kerää sadoista sosiaalisen median lähteistä yritykseesi ja sen tuotteisiin ja palveluihin liittyviä viestejä ja keskusteluja. Järjestelmä hakee ja tallentaa määrittelemiesi hakutermien mukaisia viestejä sosiaalisesta mediasta, jotta kestät mukana jatkuvasti muuttuvassa verkkokeskustelussa. Haketermit voit määritellä itse, joten voit seurata esimerkiksi yrityksesi brändeistä ja tuotteista käytäviä keskusteluja tai analysoida mitä kilpailijoistasi verkossa puhutaan.

Kerätyt viestit analysoidaan LangWitty Analyzerin avulla, joten ymmärrät paremmin mistä nykyiset ja potentiaaliset uudet asiakkaasi keskustelevat. Seuraamalla sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua ymmärrät paremmin muun muassa sitä, mitä yrityksestäsi ollaan mieltä ja miten sitä verrataan kilpailijoihin.