Din partner i analyseringen av kundfeedback

LangWitty Oy är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på textutvinning och informationssökning och utarbetar datorprogram baserade på dessa metoder för automatisk insamling och analysering av kundfeedback i textform. Med hjälp av våra tjänster förstår du bättre dina kunders behov och åsikter om ditt företags tjänster och produkter samt följer med de diskussioner som förs om ämnen som intresserar dig i sociala medier.

Våra automatiskt skapade analyser erbjuder heltäckande information om feedbackens innehåll och de åsikter kunderna framfört. Med hjälp av den information vi producerar förstår ditt företag kundernas behov och mäter kundtillfredsställelsen.

Det att man förstår och utvecklar kundtillfredsställelsen bildar grundvalen för en framgångsrik affärsverksamhet!