Effektiva lösningar för att lyssna på kunderna!

LangWitty Analyzer och LangWitty Collector erbjuder en effektiv kombination, med vilken du i ett huj fördjupar kundförståelsen. Du vet vad som pratas om produkterna och dina tjänster och du kan rikta in ditt utvecklingsprojekt på just de rätta delområdena.

LangWitty Analyzer

Med hjälp av LangWitty Analyzer får du automatiskt producerad information om vilka ämnen som dina kunder behandlar i sin feedback och hurdana åsikter de framför. Identifieringen av de delområden i verksamheten som kunderna upplever vara problematiska och de förbättringsförslag de framlägger är till hjälp för att utveckla kundbetjäningen och produkterna i ditt företag så att de bättre än tidigare svarar mot kundernas behov. Med hjälp av LangWitty Analyzer kan du analysera både det kundfeedbackmaterial som ditt företag samlat in av sina kunder och de meddelanden som insamlats från sociala medier.

Vår teknologi gör det möjligt att identifiera såväl de åsikter kunderna framför som diskussionsämnena. Förutom att kundernas feedback och kommentarer kan delas in i positiva, negativa och neutrala, kan man i åsikterna identifiera deras styrka. Förutom åsiktsanalysen identifierar systemet de ämnen som behandlats i texterna (exempelvis kundbetjäning, produkter och tjänster, priser osv.). Identifieringen av ämnena skräddarsys alltid enligt de kundspecifika behoven och den kan bearbetas enligt hur dina behov ändras.

LangWitty Collector

LangWitty Collector samlar från hundratals källor i sociala medier in meddelanden som ansluter sig till ditt företag och dess produkter och tjänster. Systemet söker fram och lagrar meddelanden från sociala medier enligt de söktermer du angett, så att du håller dig ajour med den hela tiden växlande nätdiskussionen. Du kan själv definiera söktermerna, så att du kan följa med exempelvis de diskussioner som förs om ditt företags varumärken och produkter eller analysera vad man på nätet pratar om dina konkurrenter.

De insamlade meddelandena analyseras med hjälp av LangWitty Analyzer, så att du förstår bättre vad dina nuvarande och potentiella nya kunder diskuterar om. Genom att följa med den diskussion som förs i sociala medier förstår du bättre bland annat vad man anser om ditt företag och hur man jämför det med konkurrenterna.